×بستن تبلیغ

آموزش و مراحل آموزشی گیتار بیس (باس)

آموزش سطح متوسط

-تمرینات پاساژ و کانتر

-آموزش dead note  و استفاده از آن در groove ها

-آموزش گام های ماژور و مینور

-آموزش آکورد های گام ماژور و مینور

-تمرینات آرپژ

-آشنایی با گام مینور هارمونیک و مینور ملودیک

-تمرین groove هایی از بیسیست های معروف از سبک های مختلف(از کتاب master of basses و کتابهای دیگر)

-آشنایی با ریتم های معروف !

-اشنایی با 12bar Blues در صورت تمایل !

-تمرینات و bass line های کتاب blues basic  در صورت تمایل !

-آموزش slap در صورت تمایل به اسلپ زدن !

آموزش سطح پیشرفته

-آشنایی با مد های موسیقی (Ionian,Dorian,Phrygian, Lydian,Mixolydian,Aeolian,Locrian)

-آموزش pattern های 3 سیم برای استفاده از مدهای مختلف روی گیتار بیس

-تمرینات improvise (بداهه نوازی) …آموزش چگونگی استفاده از مدها و گام ها برای بداهه نوازی

-تمرینات groove های پیچیده تر

-تمرینات پیشرفته برای اسلپ !

left hand slap,,double pop triplet,…

-آشنایی با مدهای ساخته شده از مینور هارمونیک و pattern های 3 سیم آنها روی گیتار

-آشنایی با مدهای ساخته شده از مینور ملودیک و pattern های 3 سیم آنها روی گیتار

-در نهایت آشنایی با مد whole tone و diminished (حالا هنرجو به 23 مد در موسیقی تسلط داره ! )

 

منبع : guitar9.blogfa.com

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت