×بستن تبلیغ

دانلود آموزش ویدیویی و فارسی کیبورد – کشش نت ها

چنگ : کشش نت چنگ، نصف کشش نت سیاه می باشد. اگر مدت زمان گرد را چهار ثانیه فرض کنیم، بر اساس آن کشش یک نت چنگ1/2 ثانیه می شود.

دولاچنگ : کشش نت دو لاچنگ، نصف کشش نت چنـگ می باشد. اگر مدت زمـان نــــت چنگ را 1/2 ثانیه فرض کنیم، بر اساس آن کشش یک نت دولاچنگ 1/4 ثانیه می شود.

سه لاچنگ :کشــش نت ســه لاچنگ، نصــف کشــش نت دولاچنــگ می باشد. اگر مــدت زمان دولاچنــگ را 1/4 ثانــیه فرض کنـیم، بر اســاس آن کشش یک نت سه لاچنگ 1/8 ثانیه می شود.

چهارلاچنگ  :کشش نت چهار لاچنگ، نصف کشش نت سه لاچنگ می باشد. اگر مدت زمان سه لاچنگ را 1/8 ثانیه فرض کنیم، بر اساس آن کشش یک نت چهارلاچنگ 1/16 ثانیه می شود.

 

مرکز موسیقی سدامشاهده ویدیو


Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت