بهترین راه برای یادگیری کیبورد (اُرگ) و پیانو

آیا ناحیه آموزشی دیگری وجود دارد که دانش آموزان  فقط موقعیت تک به تک را یاد گرفته باشن، نه واقعا؟
در اصل، این چیزیست که دانش آموزان سنتی و کلاسیک پیانو انجام می دهند. این خیلی مهم و خسته کننده برای هنرجویانی است که نواختن کیبورد و پیانو را همه روزه تمرین می کنند. این احتیاج به انضباطی دارد که در فرزندان و والدین نمی بینید.

هر دو این گرایشات، محدودیت های مصنوعی  برای هنرجویان می سازند که مانع از رشد و توسعه مهارت های موسیقیایی شما می شود.

پیغامی برای هنرجویان پیانو و کیبورد داریم که باید بشنوند : تلاش شما، مهم است و تفاوت را ایجاد می کند.

اگر چه یک سوم والدین تلاش های بیش از حد و سعی فراوان برای به عهده گرفتن پیشرفت فرزندانشان متقبل می شوند، که البته مانع از توسعه مثبت و یادگیری مهارت های شخصی فرزندان آنها می شود.

برای کمک به فرزندان، اهداف آنها را یاد بگیرید و انجام دهید، والدین می بایستی روی محتوا و روند یادگیری تمرکز کنند و نه محصول پایانی و آرمانی آن! چیزی که هنرجوی جوان نمی تواند بفهمد، روند یادگیری کیبورد و پیانو است.

درس های خصوصی دلالت های خوب و بدی را هم به همراه آن دارن. بعضی اوقات فرزندان، به استاد وابستگی پیدا می کنن و برایشان سخت است که بر آن غلبه کنند. و همینطور فرزندان تمایلی به توسعه و استقلال شخصی خودشان را ندارند وقتی که نوبت به یادگیری مهارت های الزامی می شود.

در از طرف دیگر ، معلم و آموزش نفر به نفر بسیار سومند است برای اینکه هنرجو می تواند مهارت های بیشتری را در مدت کوتاه تری از زمان فرا بگیرد.
علاوه بر آن، دلیلی نیست که هنرجو روزی 30 دقیقه صرف تمرین غلط کند بدون اینکه قطعات آن را یاد بگیرد وقتی که می تواند بر عکس در 10 دقیقه مطالب را استادانه تر یاد بگیرد و بر اساس عادت و تمرین خوب به جلو برود.

برای اینکه والدین مسئول برنامه درسی و زمانبندی  بچه هایشان هستند، هنرجویان خانگی می توانند بر اساس گام و سطح خودشان تمرین کنند و زمان بیشتری روی موسیقی را به نسبت کلاس های عمومی و خصوصی صرف کنند.

موسیقی همچنین بسیار مفرح است وقتی که بتوانید آن را با دیگران نیز به اشتراک بگذارید. کودکان جوانتر، توانایی یادگیری تئوری موسیقی را دارند و همچنین قادر به فهم مفاهیم کیبورد هم هستند و به اندازه ای که رشد می کنند می توانند مهارت های تمرین گوش خود را نیز افزایش دهند.

اگر فرزندان شما الفبا را بدانند و اعداد را بشناسند و توانایی شماردن داشته باشند، انقدر سن دارند که بتوانند تئوری موسیقی را نیز فرا بگیرند.

با گسترش اینترنت، بالغین بیشتری فرا گرفته اند که یادگیری پیانو و کیبورد نباید حتما در کلاس ها یا استودیو ها آموخته شود.
می تواند در اینترنت حتی آموخته شود. این به برنامه های شلوغ و بالغینی که احساس می کنن نباید در زمانبندی های این زمانه گیر کنن، بسیار کمک می کند.

خوب، ممکن است این را سخت باور کنید ولی تشویق کودکانتان به تمرین درس های پیانو نباید یک کشمکش باشد.

آن ها می خواهند که مطمئن باشند، اگرچه، کودکان آن ها آن قدر سن داشته باشد که بتواند از تمرین موسیقی رسمی سود و  واقعا چیزی یاد بگیرد.

یکی از انتخاب هایی که والدین برای فرزندانشان دارند، آغاز درس های کیبورد و پیانو است که آیا پسر یا دخترشان در یک کلاس گروهی ثبت نام کنند و یا یک کلاس خصوصی.

در طول زمان این باعث خواهد شد که تمرین پیانو و کیبورد بسیار طبیعی تر و عادی به نظر فرزند جوانتر و یا حتی سن دار تر شما به نظر برسد و آموزش را به مراتب ساده تر کند. یک برنامه تمرین روتین برقرار کنید.

هدف های معنی دار تعیین کنید که بتوانند ادامه پیدا کنند، بر روی چی یا چرا تمرکز کنید.
اهداف و آروزهایی که در اولین نگاه، که باعث اشتیاف فرزند شما به هدیه یادگیری درس های پیانو و کیبورد را می شود را یاد داشت کنید و زمان نهایی خاص را برای این اهداف تعیین کنید، تا انرژی آنها در طول دوره های طولانی حفظ کنند.

 

Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت