آموزش انگلیسی

لیست درس های انگلیسی :

توضیحات درس ها :

 

آموزش گرامر – کی از Some یا Any استفاده کنیم؟

Some و Any هر دو در اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش بکار می روند. Some و Any بل فرم های افعال فردی و جمعی نیز استفاده می شوند. به مثال زیر دقت کنید : Does you have any sugar? They’re some books in that class He doesn’t have any salt از Some هم در اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش بکار می رود. از آن در عبارات مثبت استفاده کنید : مثال : I have some money از Any هم در اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش بکار می رود. از آن در عبارات منفی

[ادامه متن...]
0 comments

آموزش لغات 504 – درس اول

1 – abandon معنای اول : یعنی ترک محلی، چیزی، شخصی برای ابد یا مدت طولانی We had to abandon the car معنای دوم : به معنای صرف نظر از انجام فعالیت یا کاری پیش از اتمام آن They had to abandon their attempt to climb the mountain. Keen – 2 معنای اول : تمایل و خواستن بسیار چیزی در حد زیاد He’s a keen chess player معنای دوم : شدید یا بسیار قوی Many people are taking a keen interest (=علاقه بسیار بزرگ) معنای سوم : خیلی تیز (داشتن لبه های تیز و برنده) The butcher’s keen knife tact

[ادامه متن...]
0 comments

اسامی در زبان انگلیسی

اسامی می توانند یا اسامی خاص باشند یا اسامی عام. اسامی خاص به یک شخص، جا، شی یا ایده بخصوص اشاره می کند. چنین اسامی با حروف بزرگ در ابتدا نوشته می شوند. مانند : Iran Tehran Mr Ahmadi Esfand اسامی که که به یک شخص، مکان، شی و یا ایده خاص اشاره نمی کنند، اسامی عام هستند. آنها با حروف بزرگ در ابتدا نوشته نمی شوند. مانند : boys men city اسامی خاص اسامی عام Iran conutry Mr Ahmadi man Farsi language Apple brand Tehran city اسامی می توانند به عنوان فاعل یک جمله بکار روند. فاعل، کلمه ایست

[ادامه متن...]
2 comments

آموزش لغات 504 – درس دوم

6 – vacant یعنی خالی، پر نشده، بدون استفاده، بی مدعی (ارث و میراث) معنی اول : همان پر نشده یا اشغال نشده. آماده برای اینکه استفاده شود. The hotel has no vacant rooms معنی دوم : شغل vacant ، شغلی است که کسی آن را انجام نمی دهد و در نتیجه آماده و موجود برای شخصی جدید برای انجام آن است. 7 – hardship رنج و دشواری و سختی شرایط ناخشنود کننده و دشوار زندگی. 8 – gallant شجاع و دلیر، مردی که به طرز زیادی جنتلمن است. معنی اول : نشان ندادن ترس از خطر یا چیزهای مشکل

[ادامه متن...]
0 comments

آموزش لغات 504 – درس سوم

Bachelor  – 11 عذب. مردی که هنوز که ازدواج نکرده است. همچنین به اولین درجه دانشگاهی نیز گفته می شود. 12 – qualify معنی اول : تمام کردن موفقیت آمیز دوره آموزشی که شما را قادر به انجام شغلی می کند. داشتن یا کسب کردن مهارت های لازم معنی دوم : داشتن حق قانونی برای داشتن یا انجام کاری بخاطر موقعیتی که در آن قرار دارید. معنی سوم : محدود کردن قدرت یا معنی یک جمله معنی چهارم : موفقیت در ورود به یک مسابقه 13 – corpse یک بدن مرده، یک جسد (معمولا بدن مرده یک انسان) 14 –

[ادامه متن...]
0 comments

آموزش لغات 504 – درس چهارم

 16 – frigid معنی اول : غیر دوستانه و بسیار رسمی معنی دوم : (در مورد زن) کسی که در رابطه مشکل در هیجانی شدن دارد. معنی سوم : (در مورد آب و هوا) بسیار سرد 17 – inhabit در محلی زندگی کردن 18 – numb معنی اول : وقتی بخشی از بدن شما، کرخت و غیر قابل احساس شود. معمولا برای مدت کوتاهی معنی دوم : نتوانید هیچ احساساتی را کامل درک کنید یا واضح فکر کنید برای اینکه به حالت شوک یا ترسیده در آمده اید. 19 – peril خطر زیاد یا چیزی که بسیار خطرناک است. 20

[ادامه متن...]
0 comments

آموزش گرامر – am و is و are بصورت پرسشی

به تبدیل فرم از مثبت am و is و are به سوالی شدن دقت کنید : I am بصورت سوالی am I؟ می شود. he is بصورت سوالی is he? می شود. she is بصورت سوالی is she? می شود. It is بصورت سوالی is it? می شود. we are بصورت سوالی are we? می شود. you are بصورت سوالی are you? می شود. they are بصورت سوالی are they? می شود. مکالمه ای با محوریت am و is و are سوالی : A : What’s your name? B : Ali. A : How old are you? B : 36.

[ادامه متن...]
0 comments

حال استمراری I am doing

مریم همین الان در حال غذا خوردن است. می گوید : I’m eating ما می گوییم She’s eating فرمول ساختاری این حال به صورت زیر است : am یا is یا are + شکل ing مانند eating -ing am )برای منفی به علاوه  not ) I is )برای منفی به علاوه not ) he she it Am )برای منفی به علاوه not ) we you they مثال ها : I’m watching TV. I’m not working. Maryam is eating. She’s not watching TV. در واقع چنین می توانیم خلاصه کنیم که هرجا am و is و are را به علاوه شکل

[ادامه متن...]
0 comments

حال استمراری پرسشی Are you doing?

مثبت : I am doing سوالی : am I doing? مثبت : he is doing سوالی : is he doing? مثبت : she is doing سوالی : is she doing? مثبت : we are doing سوالی : are we doing? مثبت : you are doing سوالی : are you doing? مثبت : they are doing سوالی : are they doing? مثال ها : Are you watching television? What’s Maryam doing? Are you waiting for Reza? Where’s he going? ترتیب زیر را مطالعه کنید : is/are + فاعل +  فرم ing مثال ها : Is he watching television? Is Reza watching television?

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش انگلیسی

آموزش لغات 504 – درس 5

shriek
فریاد کوتاه و بلند. خصوصا از نوع ناگهانی که بیان یک احساس قوی باشد.
جیغ
sinister
چیزی که باعث می شود شما احساس بد داشته باشید یا احساس کنید چیزی شیطانی ممکن است اتفاق بیفتد
گمراه کننده…

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش انگلیسی

آموزش لغات 504 – درس 6

minimum
کمترین مقدار یا عددی که اجازه داده شده است.
scarce
به سادگی قابل پیدا شدن یا دست یافتن نیست.
کمیاب
annual
رخدادی که هر سال یکبار روی می دهد یا برای یک سال طول می کشد
سالیانه

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش صوتی 504

دانلود آموزش صوتی 504 (لیست لغات + تلفظ دوگانه)

شاید بتوانیم 504 را یکی از مشهورترین دلبستگی های زبان آموزان ایرانی عنوان کنیم. از این رو لیستی از لغات 504 بهمراه تلفظ های صوتی آن با دو تلفظ لانگمن و وبستر برای شما تهیه کردیم تا از تلفظ درست لغات 504 نهایت استفاده را ببرید. امیدواریم از این مجموعه لذت ببرید و روز بروز در یادگیری زبان موفق تر شوید. رمز فایل : tutorial24.ir  

[ادامه متن...]
4 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس اول آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Speak out of turn نسنجیده حرف زدن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb When the cat is away, the mice will play شهر که بی کلانتر شود، قورباغه هفت تیرکش میشود 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance دانش واقعی،  آگاهی از مبزان جهالت خود است 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote Experience is not what happens to a man. It is what a man does with what happens to him تجربه اتفاقاتی نیست که برای انسان رخ میدهد، بلکه آنچه است که انسان در حوادث

[ادامه متن...]
0 comments
درس های ابتدایی انگلیسی

درس های ابتدایی انگلیسی – الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی جمعا ۲۶ (بیست و شش) حرف است که به دو دسته تقسیم می شوند : حروف بزرگ = Capital letters این حروف عبارتند از: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z حروف کوچک = Small Letters این حروف عبارتند از: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z بهتر است دانش آموزان ابتدا صداهای حروف را یاد بگیرند تا پس از تشخیص صداها بتوانند به آسانی لغات را فرا گیرند در این قسمت سعی شده حداقل صداهای مورد نیاز برای سطح مبتدی آورده شود. صدا در انگلیسی هر کدام از الفبای انگلیسی دارای یک یا چند صدا هستند که به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم. صدای هر حرف را پس

[ادامه متن...]
2 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس دوم آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی – مضحکه

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be a figure of fun مضحکه مردم بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Money does not grow on trees پول علف خرس نیست 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            Do not want others to know what you have done? Better not have done it then دوست ندارید دیگران بفهمند که چه کاری انجام داده اید؟ پس بهتر است آن را انجام ندهید 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote The best and most beautiful things in the world cannot be seen, not touched . . . but are felt in the heart بهترین و زیباترین

[ادامه متن...]
0 comments
درس های ابتدایی انگلیسی

درس اول درس های ابتدایی انگلیسی

صبح بخیر Good morning. حال شما چه طور؟ ?How are you خیلی خوبم، متشکرم. .Very well, thank you او (دختر) یک دانش آموز است. .She is a student=she’s a student او (پسر) یک دانش آموز است. .He is a student=he’s a student او یک معلم است. .She is a teacher=she’s a teacher او یک معلم است. .He is a teacher=he’s a teacher آن یک در است. .It is a door=It’s a door آن یک پنجره است. .It is a window=It’s a window آن یک خودکار است. .It is a pen=It’s a pen آن یک مداد است. .It is a pencil=It’s

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس سوم آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی – جوانه

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be in the club باردار بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb The grass is greener on the other side of the fence مرغ همسایه غازه 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            You won’t help shoots grow by pulling them up higher با بالا کشیدن جوانه به رشد آن کمک نخواهید کرد 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote Love cures people — both the ones who give it and the ones who receive it عشق علاج انسانهاست – چه آن کس که عشق می ورزد و چه آن کس که مورد عشقی قرار می گیرد

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش رایگان

درس چهارم اصطلاحات زبان انگلیسی – ماموریت Mission

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be at each other’s throats باهم درگیر بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Don’t look a gift horse in the mouth به دندان اسب پیش کشی نگاه نمی کنند 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            Those who spend all their time talking will have no time to think افرادی پر حرف وقتی برای فکر کردن ندارند 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote Here is a test to find out if your mission on earth is finished: If you’re alive, it isn’t معیاری وجود دارد تا دریابید که آیا ماموریت شما در این دنیا تمام

[ادامه متن...]
0 comments
درس های ابتدایی انگلیسی

درس دوم درس های ابتدایی انگلیسی

معنی جملات به صورت جداگانه آورده شده آن یک خودکار است. آنها خودکار هستند. آن یک در است. آنها در هستند. آن یک نیمکت است. آنها نیمکت هستند. آن یک کتاب است. آنها کتاب هستند. آن یک دیوار است. آنها دیوار هستند. او یک دختر است. آنها دختر هستند. او چکاره است؟ او یک دانش آموز است. او چه کاره است؟ اویک معلم است. آن چیست؟ آن یک کتاب است. آن چیست؟ آن یک پنجره است. آن چیست؟ آن یک نیمکت است. آن چیست؟ آن یک خودکار است. آن چیست؟ آن یک مداد است. ۱- It is a pen. =

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس پنجم اصطلاحات زبان انگلیسی – طمع Greed

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be child’s play مثل آب خوردن بودن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb He who hesitates is lost در کار خیر حاجت هیچ استغاره نیست 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            There is no greater calamity than being consumed by greed هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که انسان توسط حرص و طمع از پا در بیاید 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote History has demonstrated that the most notable winners usually encountered heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats. تاریخ نشان داده است که برجسته

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس ششم اصطلاحات زبان انگلیسی – دوست Friend

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Be in the red بدهکاری بالا آوردن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb Beggars can’t be choosers آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            If you want happiness for an hour — take a nap If you want happiness for a day — go fishing If you want happiness for a year — inherit a fortune If you want happiness for a lifetime — help someone else اگر به دنبال یک ساعت شادی هستید — چرتی بزنید اگر به دنبال یک روز شادی هستید – به ماهیگیری بروید اگر

[ادامه متن...]
0 comments
درس های ابتدایی انگلیسی

درس سوم درس های ابتدایی انگلیسی

آن چیست؟ آن یک کتاب است؟ آنها چه هستند؟ آنها کتاب هستند. آن چیست؟ آن یک در است. آنها چه هستند؟ آنها در هستند. آنها چه هستند؟ آنها میز هستند. آنها چه هستند؟ آنها میز تحریر هستند. من چه کاره هستم؟ شما یک معلم هستید. شما چه کاره هستید؟ ما دانش آموز هستیم. آنها چه کاره هستند؟ آنها معلم هستند. آنها چه هستند؟ آنها نیمکت هستند. ۱- What is it? It is a book. It’s a book, 2- What are they? They are books. They’re books. 3- What is it? It is a door. It’s a door. 4- What are

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس هفتم اصطلاحات زبان انگلیسی – هدر دادن To waste

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Throw your money about بیش از حد ولخرجی کردن 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb What’s sauce for the goose is sauce for the gander آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگران نیز نپسند 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb            To be unhappy over what one lacks is to waste what one already possesses ناراحتی به خاطر نداشتن چیزی، هدر دادن داشته های فعلی است 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote My doctors told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother پزشکان به من گفتند که

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس هشتم اصطلاحات زبان انگلیسی – گوش Ear

1. اصطلاح انگلیسی            English Expression Go in one ear and out the other یک گوش در و یک گوش دروازه Example: Every thing I tell him just goes in one ear and out the other 2.ضرب المثل انگلیسی            English Proverb An eye for an eye and a tooth for a tooth چیزی که عوض داره گله نداره 3. ضرب المثل چینی               Chinese Proverb Eloquence provides only persuasion, but truth buys loyalty سخنوری دیگران را متقاعد می سازد، اما صداقت موجب کسب اعتماد می شود 4. سخن الهام بخش           Motivational Quote It is one of the commonest of mistakes to consider

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس نهم اصطلاحات زبان انگلیسی – زیره به کرمان بردن

1. اصطلاح انگلیسی                    English Expression Talk turkey (درمورد چیزی) جدی صحبت کردن 2.ضرب المثل انگلیسی                     English Proverb Carry coals to Newcastle زیره به کرمان بردن (محصولی را به شهر اصلی تولید آن بردن؛کنایه از کار بی فایده کردن) 3. ضرب المثل چینی                        Chinese Proverb Talk doesn’t cook rice حرف نان و آب نمی شود 4. سخن الهام بخش                   Motivational Quote Hold fast to dreams For if dreams die Life is a broken-winged bird That can not fly Hold fast to dreams For when dreams go Life is a barren field Frozen with snow به رویا هایتان محکم بچسبید که رویا

[ادامه متن...]
0 comments
درس های ابتدایی انگلیسی

درس چهارم درس های ابتدایی انگلیسی

درس چهارم آن یک پنجره است. آیا آن یک پنجره است؟ بله، آن هست. آن یک خودکار است. آیا آن یک خودکار است؟ بله، آن هست. آن یک تخته سیاه است؟ بله، آن هست. آیا آنها دیوار هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آنها دانش آموز هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آنها نیمکت هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آن یک در است؟ بله، آن هست. آیا آنها در هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آن یک میز تحریر است. بله، آن هست. آیا او یک معلم است؟ بله، او هست. آیا آنها دانش آموز هستند؟ بله، آنها هستند. آیا او یک دانش

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس دهم اصطلاحات زبان انگلیسی – یک قطره آب A drop of water

1. اصطلاح انگلیسی                    English Expression Have bigger fish to fry کارهای مهمتر یا جذابتر برای انجام دادن داشتن 2.ضرب المثل انگلیسی                     English Proverb Strike while the iron is hot تا تنور داغ است، باید نان را چسباند 3. ضرب المثل چینی                        Chinese Proverb To chop a tree quickly, spend twice the time sharpening your ax برای بریدن درخت، دو برابر برای تیز کردن تبر وقت بگذارید 4. سخن الهام بخش                   Motivational Quote A drop of water has the tastes of the water of the seven seas: there is no need to experience all the ways of worldly life. The reflections

[ادامه متن...]
0 comments
آموزش اصطلاحات انگلیسی

درس یازدهم اصطلاحات زبان انگلیسی

   اصطلاح انگلیسی                    English Expression اصطلاحات زبان انگلیسی این درس : Go up in smoke کاملا سوختن، (برنامه، امید و…) شکست خوردن، ناموفق بودن Cut the ground from under somebody’s feet نقشه های کسی را نقش برآب کردن A bag of bones آدم یا موجود خیلی لاغر Fall from grace اعتبار خود را از دست دادن To be in deep shit تو دردسر افتادن As thick as thieves (درمورد دو یا چند نفر) رفقای صمیمی (طوریکه مشکوک به نظر میان)   Have itchy ‘feet Definition: (informal) to want to travel or move to a different place; to want to do

[ادامه متن...]
0 comments
درس های ابتدایی انگلیسی

درس پنجم درس های ابتدایی انگلیسی

آیا آن یک کتاب است؟ بله، آن هست. آن یک کتاب است. آیا آنها دانش آموز هستند؟ بله آنها هستند. آنها دانش آموز هستند. آیا آن یک میز است؟ خیر، آن نیست. آن یک میز نیست. آیا آن یک پنجره است؟ نه آن نیست. آن یک پنجره نیست. آیا آنها دیوار هستند؟ نه، آنها نیستند. آنها دیوار نیستند. آیا آنها معلم هستند؟ خیر، آنها نیستند. آنها معلم نیستند. آیا او یک معلم است؟ بله او هست. او یک معلم است. آیا او یک دانش آموز است؟ نه، او نیست. او یک دانش آموز نیست. آیا شما دانش آموز هستید؟ بله

[ادامه متن...]
0 comments
درس های ابتدایی انگلیسی

درس ششم درس های ابتدایی انگلیسی

مریم: صبح بخیر.(عصر بخیر) توران:صبح بخیر.(عصر بخیر) مریم: حالتان چطور ؟ توران: خیلی خوبم، متشکرم مریم: من مریم هستم. او آقای یوسف جوادی است. توران:آیا او داود است؟ مریم:خیر، او نیست. او یوسف است.آیا من یک معلم هستم؟ توران:خیر، شما نیستید. شما یک دانش آموز هستید. شما دوشیزه مریم احمدی هستید. مریم: آیا او یک معلم است؟ توران: خیر او نیست. یوسف: من چه کاره هستم؟ توران: شما یک دانش آموز هستید. یوسف: آن چیست؟ مریم: آن یک مداد است.شما چه کاره هستید؟ توران: من یک دانش آموز هستم. مریم: او یک معلم است. او خانم علوی است. Maryam: good

[ادامه متن...]
0 comments


برای مشاهده لیست کامل درس های زبان انگلیسی سایت اینجا را کلیک کنید.


جدیدترین درس های زبان انگلیسی ما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید

آدرس email خود را در این کادر وارد کنید.

توسط FeedBurner

تبلیغات :   

   


  


Leave a Reply

به ما امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت